• Vincas Kudirka (1858-1899)

   Vincas Kudirka (1858-1899)

   Vincas Kudirka (1858 12 31–1899 12 16) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, Lietuvos himno autorius, gydytojas.
   V. Kudirkos rinkinyje, kuris saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, daugiausia yra knygų ir fotokopijų, keletas memorialinių daiktų, meno kūrinių. Rašytojas savo kūrybą (eiles, satyras, vertimus) pirmiausia publikavo „Varpe“. „Tautišką giesmę“ su gaidomis (čia poetas pasireiškė ir kaip chorinės muzikos kompozitorius) taip pat paskelbė „Varpe“ (1898 m. Nr. 6). V. Kudirkos „Raštų“ šešiatomį 1909 m. parengė ir Tilžėje išleido Juozas Gabrys-Paršaitis. V. Kudirka, dirbdamas gydytoju Šakiuose, o vėliau Naumiestyje, palaikė ryšius su knygnešiais, padėjo platinti draudžiamus lietuviškus laikraščius ir knygas. Šiuos laikus mena maldaknygė ,,Balsas balandėles arba mažas szaltinelis Mylistų Dievo“, kontrafakcinis leidinys, išleistas 1891 m. Tilžėje. Šią maldaknygę su įspaudais ant viršelio („MKS Atmintis Dr. V. K.“) V. Kudirka, gyvendamas Naumiestyje, padovanojo savo šeimininkės dukrai Marijai Krūzaitytei-Sideravičienei. Muziejaus rinkinyje saugomas ir V. Kudirkos termometras bei dantų traukiklis. Instrumentas dantims traukti pagamintas iš geležies ir kaučiuko. Tokius instrumentus gydytojai naudojo carinėje Rusijoje iki XIX a. vidurio. Ar jį savo praktikoje naudojo ir V. Kudirka – nežinoma. V. Kudirka mediciną studijavo Varšuvos universitete, keletą metų dirbo bendrosios praktikos gydytoju Šakiuose. Jis atlikdavo mažosios chirurgijos operacijas, taip pat teikdavo nėščioms moterims operacinę akušerinę pagalbą, turėjo sukaupęs daug literatūros apie mediciną. Deja, per caro žandarų kratas daug knygų, leidinių, užrašų ir laiškų buvo konfiskuota. V. Kudirkos idealas – gydytojas, liaudies švietėjas. Tokiu gydytoju V. Kudirka ir buvo.

   Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė

Parodos objektai

   
 • Rašytojo Vinco Kudirkos portretas

  Rašytojo Vinco Kudirkos portretas, 1934 m.

  József Senyei

  Rašytojas Vincas Kudirka (1858–1899). Vengrų kilmės dailininkas Jozefas Senyei (1895–1944)  taip pat nutapė K. Griniaus (1934 m.), A. Smetonos (apie 1934 m.) portretus. Šio dailininko darbų turi Estijos muziejai.

 • Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. I: Biografija. Satyros. Eilės

  Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. I: Biografija. Satyros. Eilės, 1909 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos RAŠTAI. Tomas I. Biografija. Satyros. Eilės. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys. Spaudė v. Mauderodė, Tilžėje MCMIX. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugystė Nr. 16. Spaudinys su fotonuotraukom, iliustracijom, puošniai įrištas. J. Gabrio dedikacija. 233 psl.

 • Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. II: Tėvynės varpai 1889–1899 mm.

  Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. II: Tėvynės varpai 1889–1899 mm., 1909 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos RAŠTAI. Tomas II. Tėvynės varpai. 1889 - 1899 m.m. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys. Spaudė v. Mauderodė, Tilžėje MCMIX. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugystė Nr. 16. Spaudinys su iliustracijom, puošniai įrištas. 383 psl.

 • Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. III: Kritika. Mokslas. Politika. Smulkmenos

  Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. III: Kritika. Mokslas. Politika. Smulkmenos, 1909 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos RAŠTAI. Tomas III. Kritika. Mokslas. Politika. Smulkmenos. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys. Spaudė v. Mauderodė, Tilžėje MCMIX. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugystė Nr. 16. Spaudinys su iliustracijom, puošniai įrištas. 254 psl.

 • Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. IV: Dramos ir apysakos

  Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. IV: Dramos ir apysakos, 1909 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos RAŠTAI. Tomas IV. Dramos ir apysakos. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys. Spaudė v. Mauderodė, Tilžėje MCMIX. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugystė Nr. 16. Spaudinys su iliustracijom,reprodukcijom, plonais originaliais viršeliais. 317 psl.

 • Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. V: Apysakos

  Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. V: Apysakos, 1909 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos RAŠTAI. Tomas V. Apysakos. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys. Spaudė v. Mauderodė, Tilžėje MCMIX. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugystė Nr. 16. Spaudinys su iliustracijom, reprodukcijom, plonais originaliais viršeliais.

  256 psl.

 • Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. VI: Dramos

  Knyga. Vinco Kudirkos raštai. T. VI: Dramos, 1909 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos RAŠTAI. Tomas VI. Dramos. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys. Spaudė v. Mauderodė, Tilžėje MCMIX. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugystė Nr. 16. Spaudinys su iliustracijom, reprodukcijom, plonais originaliais viršeliais. 402 psl.

 • Knyga. Pagieža. Jurgis durnelis

  Knyga. Pagieža. Jurgis durnelis, 1902 m.

  Michał Szołkowski, Vincas Kudirka

  PAGIEŽA. JURGIS DURNELIS. Lenkiškai parašė Brolis. Lietuviškai išguldė Vincas Kudirka. Plymouth, Pa. Spauda ir kaštai "Vienybės Lietuvninkų." 1902 m. 90 psl.

 • Knyga. Cenzūros klausimas

  Knyga. Cenzūros klausimas, 1927 m.

  Vincas Kudirka

  Vinco Kudirkos CENZŪROS KLAUSIMAS. Kaunas, 1927 m. Aušrininkų org - jos leidinys Nr.6. 23 psl.

 • Knyga. Laisvos valandos

  Knyga. Laisvos valandos, 1929 m.

  Vincas Kudirka

  D - ras V. Kudirka. LAISVOS VALANDOS. Jubiliejinis leidinys. 1899 1929. "Aukuro" knygyno leidinys. Šiauliai, 1929 m. 32 psl.

 • Knyga. Viršininkai: Margas paveikslėlis

  Knyga. Viršininkai: Margas paveikslėlis, 1933 m.

  Vincas Kudirka

  V. Kudirka. VIRŠININKAI. Margas paveikslėlis. Leidžia "Spaudos fondas". Red. V. Krėvė ir Pr. Skardžius. Kaunas, 1933. Pigusis knygynėlis Nr.4 -5. Akc. "Varpo" B - vės spaustuvė Kaune. 111 psl.

 • Knyga. Satyros

  Knyga. Satyros, 1941 m.

  Vincas Kudirka

  Vincas Kudirka. SATYROS. Lietuvos valstybinė leidykla, 1941 m. Ats. redaktorius J. Grušas. "Varpo" spaustuvė Kaune. 130 psl.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.