• Lietuvos išminčiaus istorija: susipažinkim – Algimantas Čekuolis!

  Lietuvos išminčiaus istorija: susipažinkim – Algimantas Čekuolis!

  Tikriausiai nėra lietuvio, kuris nežinotų, kas yra Algimantas Čekuolis. Vieni jį pažįsta iš sekmadieninės Lietuvos televizijos laidos „Popietė su Algimantu Čekuoliu“, kiti – iš gausios šio autoriaus publicistikos, jo knygų.

  A. Čekuolis gimė 1931 m. lapkričio 10 d. Širvintų rajono Kielių kaimo mokytojų šeimoje. Tikėtina, jog neapsiriksime teigdami, kad tėvų profesijos dėka A. Čekuoliui žinios, jų siekimas ir dalijimasis jomis su kitais jau nuo mažumos buvo įaugęs į kraują. 1948 m. baigęs Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją, A. Čekuolis penketą metų studijavo literatūrą Maskvoje.

  Talentas ir įgytas išsilavinimas jam sudarė galimybę puikiai dėstyti savo mintis, fiksuoti įspūdžius juos užrašant. O iš kur ta jo meilė kelionėms, kaip pavyko aplankyti daugybę užsienio šalių, kokiomis sąlygomis A. Čekuolis tapo poliglotu?

  Atsakymas paprastas – viską lėmė susidariusios aplinkybės, savo tikslo žinojimas ir didelis noras jį pasiekti.

  1953-aisiais prasidėjo A. Čekuolio odisėja po pasaulį. Tapęs vidutinio tralerio bocmanu, jis darbo reikalais nuolat kontaktavo su įvairių tautybių žmonėmis, natūraliai pramoko ir jų kalbų. 1964-aisiais pradėjo vertėjauti buvusios Sovietų Sąjungos žuvies pramonės ministerijos atstovybėje Havanoje (Kuba), dirbo ten iki pat 1967-ųjų.

  Net ir pradėjęs eiti atsakingas pareigas, rado galimybių turtinti savo užsienio kalbų žodyną, mokėsi vakarinėje John Reed kalbų mokykloje, kurią baigė 1966 metais. Iš viso A. Čekuolis moka septynias užsienio kalbas (anglų, ispanų, portugalų, lenkų, rusų, italų ir prancūzų).

  Po ilgametės ir idiliškos jūreivio patirties (su ja išsamiai galima susipažinti 2000-aisiais metais išleistoje knygoje „Šešios progos numirti“) sekė ne mažiau įdomi patirtis dirbant žiniasklaidos srityje. A. Čekuolis dirbo spaudos agentūros „Novosti“ korespondentu Kanadoje, vadovavo minėtosios agentūros biurui (APN) Lisabonoje (Portugalija) bei Madride (Ispanija), savaitraščio „Gimtasis kraštas“ vyriausiuoju redaktoriumi Lietuvoje, Ispanijos valstybinės spaudos agentūros „EFE“ korespondentu Baltijos šalims, na o visa tai vainikavo 1995-aisiais pradėta vesti laiko patikrinta jau minėta Lietuvos televizijos laida „Popietė su Algimantu Čekuoliu“.

  A. Čekuolis buvo žinomas ne kaip žurnalistas bet ir kaip politikas dar Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu. Nepaisant to, kad jis nuo 1959 m. buvo Sovietų Komunistų partijos narys, tačiau niekada nebuvo socialistinės ideologijos šalininkas. Lietuvos atgimimo laikais išsilaisvinimo iš sovietų valdžios ir šalies nepriklausomybės siekis buvo tapęs kiekvieno tėvynę mylinčio Lietuvos patrioto gyvenimo prioritetu. A. Čekuolis nebuvo išimtis. Vos susikūrus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, jis ne tik tapo jo nariu, bet kaip šios organizacijos iniciatyvinės grupės narys buvo išrinktas 1989-ųjų metų Sovietų Sąjungos liaudies deputatų suvažiavimo delegatu. Skeptikas galėtų pasakyti, kad nėra ko minėti tokios politinės karjeros, nes ji tęsėsi per trumpai, tačiau jis būtų neteisus, nes tuo metu buvo dedamas pagrindas tam, ką turim šiandien – laisvai, nepriklausomai demokratinei Lietuvos valstybei, kuria gali didžiuotis kiekvienas Lietuvos pilietis.

  A. Čekuolio karjeroje svarbus ir darbas prestižinio Lietuvoje Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, kuriame jis nuo 1992 m. dirbo lektoriumi – skaitė paskaitas derybų ir bendravimo meno temomis.

  A. Čekuolio darbas yra įvertintas aukštais valstybiniais apdovanojimais, tarp kurių yra ir Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000 m.), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (2002 m.), Portugalijos Nuopelnų ordino Komandoro kryžius (2003 m.), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos medalis ir kt.

  Gilinantis į A. Čekuolio gyvenimą ir darbus galima pamatyti panašumą su legendine serialo „Volkeris Teksaso reindžeris“ žvaigžde Chuck Norris – abu jie yra tapę ironiškų palyginimų ar pokštų žvaigždėmis, aišku, skirtinguose lygmenyse. Lietuvių liaudies folklore yra sakoma, jog policininkai pas Algimantą Čekuolį į butą atėję daryti kratos atrado gyvenimo prasmę, kad A. Čekuolis nepasakoja istorijos, ji pati pasikeičia po kiekvienos jo laidos ir kad šis žmogus ne tik gimė su akiniais, ne tik ištaiso visas enciklopedijų spragas, ne tik parašė Bibliją, bet yra ir pats šviesiausias žmogus žemėje, kuris vienintelis matomas iš kosmoso.