Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ubladė

Žemaičių trobesys, kur buvo duonkepė krosnis arba kur taisytas jovalas.

Termino šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registro klasifikatoriai, http://195.182.68.156/klas/klas2.jsp?laukas=k_1&num=3&laukas1=k_2&num1=1 (žiūrėta 2011 01 25).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Terminų žodynas, http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/U/ublade (žiūrėta 2011 01 11).

Termino atitikmuo užsienio kalba

ubladė: a freestanding building with a bread oven in it where also the mash for animals and poultry was prepared. anglų kalba