Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ostlando reichskomisariatas

1941–1944 m. veikęs administracinis-teritorinis vienetas, sudarytas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, šiaurės rytinės Lenkijos teritorijos ir vakarų Baltarusijos.

Ostlando reichskomisariatas buvo suskirstytas į generalines sritis. Lietuvos teritorija pavadinta Lietuvos generaline sritimi. 

Generalinės sritys suskirstytos į apygardas.

Šalutiniai terminai

Ostlandas
Rytų kraštas

Termino atitikmuo užsienio kalba

Reichskommissariat Ostland anglų kalba
Reichskommissariat für das Ostland vokiečių kalba