Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skaitmeninė byla

Duomenų rinkinys, turintis vardą. Visi duomenys, kuriais operuoja kompiuteris ir kurie persiunčiami tinklu arba laikomi kompiuterinėse laikmenose, yra sudėti į failus. Tai visa programinė įranga, programų pradiniai duomenys ir rezultatai, naudotojo sukurti kompiuteriniai dokumentai (tekstai, paveikslai, garso ir vaizdo įrašai ir kt.). Dar vartojama byla.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2013 01 31).

Šalutiniai terminai

failas

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2013 01 31).

rinkmena

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2013 01 31).