Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Aušvico koncentracijos stovykla

Vokiečių koncentracijos stovykla, veikusi netoli Lenkijos Osvencimo miesto.

Šalutiniai terminai

Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykla; Osvencimo koncentracijos stovykla; Birkenau koncentracijos stovykla