Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  jaučio liežuvis

Sunki ietis plačiu dviašmeniu antgaliu, kiek primenančiu kalaviją, naudota Europoje (ypač Prancūzijoje ir Italijoje) daugiausia XV amžiuje. Antgalio pamatinė dalis kartais turi kyšulius, dėl kurių „jaučio liežuvis“ tampa artimas protazanui.

Termino šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Jau%C4%8Dio_lie%C5%BEuvis (žiūrėta 2011 12 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

ox tongue spear anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Ox_tongue_spear (žiūrėta 2011 12 02).