Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Janapolio dv.

Janapolio dvaras, Traupio sen.