Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  antrankovis

Užmova drabužio rankovėms nuo nusitrynimo saugoti. Standūs medžiaginiai antrankoviai (dar vadinami epimanikijomis) yra ir stačiatikių dvasininkų liturginės aprangos dalis. Jie maunami ant stichario ar podrizniko rankovių, surišami raišteliais, pakraščiai gali būti apsiūti galionais, centre siuvinėjami kryžiai.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 248.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 07 27); Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 248; Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Šalutiniai terminai

epimanikija; liturginis rankogalis

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Termino atitikmuo užsienio kalba

oversleeve anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 1162.

epimanikion anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Epimanikia (žiūrėta 2010 11 30).