Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  maišas (aksesuaras)

Didelis audeklinis, popierinis ar kitoks reikmuo kam nors susidėti.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas,http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 12 09).

Šalutiniai terminai

tarba; tarbas; terba lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas,http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2010 12 09).

Termino atitikmuo užsienio kalba

sack anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 1418.