Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kvietimas

Kviečiamasis raštas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 04 12).

Šalutiniai terminai

pakvietimas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 04 12).