Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vėjinė

Stogo kraštuose tvirtinama lenta, sauganti stogo dangą nuo vėjo, taip pat turinti ir dekoratyvinę paskirtį. Kartais iš sukryžiuotų vėjinių galų sudaromi lėkiai.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, t. 12, p. 274.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=verge&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300002311 (žiūrėta 2011 01 07).

Šalutiniai terminai

vėjalentė lietuvių kalba

Kitkauskienė L., Kitkauskas N.,Anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas, Vilnius: Technika, 2004, p. 231.

Termino atitikmuo užsienio kalba

bargeboard; barge board; verge board; barge rafter; vergeboard; gableboard; fly rafter anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=verge&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300002311 (žiūrėta 2011 01 07).