Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Vaičiūnaitės spektaklio „Senamiesčio skersgatvio pasaka“ premjera

J. Vaičiūnaitė. „Senamiesčio skersgatvio pasaka“. Rež. K. Kazlauskaitė, dail. N. Gultiajeva, komp. J. Širvinskas. Valstybinis jaunimo teatras.
Grytis – T. Kizelis, J. Damaševičius; Stiklė – N. Varnelytė, A. Zujytė; Meistras – S. Sipaitis, G. Storpirštis; Lėlė negriukė – D. Šilkaitytė, R. Marazaitė; Katinas Markizas – A. Bialobžeskis, A. Kazanavičius; Ledo gėlė – D. Brenciūtė, J. Matekonytė; Sniego senis – V. Taukinaitis, G. Arbačiauskas; Dama iš seno portreto – I. Kriauzaitė, L. Štrimaitytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.