Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Marcinkevičiaus spektaklio „Mažvydas“ premjera

J. Marcinkevičius. „Mažvydas“. 3 dalių drama. Rež. A. Latėnas, komp. F. Latėnas, dail. E. Rakauskaitė, G. Makarevičius. Valstybinis jaunimo teatras.
Mažvydas – A. Latėnas; Benigna – V. Mainelytė; Vilentas – V. Tomkus; Kasparas – D. Gavenonis; Kristupas – D. Sarapinas; Milkus – G. Arbačiauskas; Berankis – A. Gradauskas; Nikodemas – N. Gadliauskas; Tirva – G. Tubelis; Mačys – J. Damaševičius; Žioba – D. Gavenonis; Katrikė – E. Zizaitė; Špitolnikai, „Academia Culvensis“ studentai, miestiečiai, vienuoliai, valkatos – tie patys aktoriai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.