Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Misima spektaklio „Panelė Chan“ premjera

J. Misima. „Panelė Chan“. Vienos dalies baladė. Iš anglų k. vertė C. Graužinis, red. N. Kvaraciejūtė. Rež. C. Graužinis, dail. V. Narbutas. Spektaklyje panaudota tradicinė japonų muzika, fragmentai iš L. Delibo, H. Goreckio, D. Galas kūrinių. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Chanako – V. Grabštaitė; Džitsuko – E. Mikulionytė; Jošio – M. Karbauskis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.