Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Švarco spektaklio „Šešėlis“ premjera

J. Švarcas. „Šešėlis“. 2 dalių pasaka suaugusiems. Vertė E. Jaras. Rež. E. Jaras, dail. A. Norvaišas, komp. S. Mykolaitis, rež. asist. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Kristijanas-Teodoras – A. Bialobžeskis; Šešėlis – R. Bučius; Pjetro – A. Sakalauskas; Anunciata – G. Jaraminaitė; Julija Džiuli – V. Mockevičiūtė; Princesė – J. Kalvaitytė; Finansų ministras – S. Mykolaitis; Pirmasis ministras – S. Balandis; Cezaris Bordžija – A. Gradauskas; Slaptasis tarėjas – V. Martinaitis; Daktaras – M. Sėjūnas; Mažordomas – A. Dainavičius; Kapralas – S. Kubilius; Poilsiautojai, liokajai – A. Dainavičius, M. Jusčius, S. Kubilius, V. Martinaitis, A. Vozbutas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.