Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Strindbergo spektaklio „Pelikanas“ premjera

A. Strindbergas. „Pelikanas“. 2 dalių spektaklis. Iš anglų k. vertė I. Bučienė. Rež. I. Bučienė, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. V. Bartulis, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Motina Elise, našlė – K. Kazlauskaitė; Sūnus Frederikas, teisės studentas – G. Žalėnas; Duktė Gerda – D. Šilkaitytė; Žentas Akselis, Gerdos vyras – S. Bareikis; Margaret, virėja – B. Didžgalvytė, V. Marčinskaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.