Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Radičkovo spektaklio „Lozoriaus giedojimai“ premjera Valstybiniame jaunimo teatre

J. Radičkovas. „Lozoriaus giedojimai“. Monospektaklis pagal keturių sezonų pjesę. Iš bulgarų k. vertė B. Želvytė. Rež. A. Pociūnas, dail. N. Gultiajeva, komp. F. Latėnas. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Lozorius – P. Budrys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.