Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kulkosvaidis

Automatinis šaulių ginklas, skirtas antžeminiams, oro ir jūrų taikiniams naikinti kulkomis. Juo šaudoma ilgomis (~30), trumpomis (~10) šūvių serijomis ir nepertraukiamai nuo kojelių, stovo ar įrenginio kovos technikoje. Greitašauda ~300 šūvių per minutę. Šoviniai tiekiami iš dėtuvės arba juostos. Skiriamas lengvasis, sunkusis pėstininkų, zenitinis, tankų, šarvuočių, kazematinis, laivų, aviacinis, universalusis, daugiavamzdis ir kt. kulkosvaidis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 08).

Termino atitikmuo užsienio kalba

machine-gun anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 08).