Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  viršutinė sutana

Kasdienis neliturginis visų rangų ortodoksų dvasininkų ir vienuolių drabužis plačiomis rankovėmis, dėvimas ant apatinės sutanos. Dažniausiai juodas ar kitos tamsios spalvos. Šaltiesiems metų laikams viršutinės sutanos siuvamos iš šiltų sunkių medžiagų.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cassock (žiūrėta 2010 11 30).

Termino atitikmuo užsienio kalba

outter cassock; exorason anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cassock (žiūrėta 2010 11 30).