Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  magistrato antspaudas

Svarbiausi ir didžiausi antspaudai miestų sfragistikoje, turintys oficialiųjų antspaudų statusą, leidusį tvirtinti savivaldų raštus valdovams, valstybės ir bažnyčios dignitoriams, vietos bei kitų kraštų miestams, magistratų raštinių išduotus aktus miestiečiams bei kitiems pašaliniams asmenims.

Termino šaltinis (-iai):

Rimša E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius: Žara, 1999, p. 108.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Rimša E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius: Žara, 1999, p. 108–109.