Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  faksas

Ryšių priemonė, skirta atvaizdams perduoti faksimiliniu ryšiu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 03 07).

Šalutiniai terminai

faksogramų aparatas lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 03 07).

fakso aparatas; telefaksas lietuvių kalba

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, http://www.vlkk.lt/lit/3358 (žiūrėta 2012 03 07).

Termino atitikmuo užsienio kalba

facsimile apparatus; facsimile machine; fax machine anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 03 07).