Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kintamojo židinio nuotolio objektyvas

Kintamo židinio nuotolio objektyvai turi platų matymo kampo diapazoną viename objektyve. Jie yra labai populiarūs dėl galimybės keisti matymo kampą nekeičiant paties objektyvo.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=aplanat&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022681 (žiūrėta 2012 03 23).

Termino atitikmuo užsienio kalba

zoom lens; parfocal lens; varifocal lens; varifocus lens anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=aplanat&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022681 (žiūrėta 2012 03 23).