Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Paryžiaus taikos konferencija

Joje buvo svarstomi taikos sutarčių projektai su sąjungininkėmis.