Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Krymo (Jaltos) konferencija

Joje dalyvavo Didžiosios Britanijos, JAV ir Sovietų Sąjungos vadovai. Buvo svarstomas Vokietijos likimas ir aptariami pokario pasaulio sutvarkymo klausimai.