Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Neisbio (Anglija) mūšis

Jo metu buvo sumušti karaliaus šalininkai.