Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Varšuvos Seimas

Varšuvos Seime buvo vedamos derybos dėl Lenkijos ir LDK unijos.