Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  f4v

Vaizdo bylos formatas, naudojamasAdobe Flash programoje. Formatas, pagrįstas ISO MP4 formatu. ISO/IEC 14496-12 standarte apibrėžtas, kaip pagrindinis medija bylos formatas.

Termino šaltinis (-iai):

Centrinis skaitmeninių bylų plėtinių registras „FileInfo.com“, http://www.fileinfo.com/extension/f4v (žiūrėta 2011-08-30).