Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Urbono medalių, medalionų bei ženkliukų kolekcija sakraline tematika (Žemaičių vyskupystės muziejus)

A. Urbono medalių, medalionų bei ženkliukų kolekcija sakraline tematika (popiežiai, šventieji, bažnyčios, eucharistiniai kongresai ir kt.).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Žemaičių vyskupystės muziejus, http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=30&art=136&langID=1 (žiūrėta 2011 12 08).