Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jakaviškių piliakalnis

Adresas: Ignalinos rajono savivaldybė, Jakaviškiai

Šalutiniai terminai

Piliakalnis lietuvių kalba