Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zorūbų k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Zaruby).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Zaruby lenkų kalba