Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zolieckų k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Zaleskie).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Zaleskie lenkų kalba