Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Janaičių k.

Kaimas buvusioje Įsruties apskrityje (dab. Černiachovsko rajonas). (Vok. Ischdagehlen, dab. rus. Matrosovo).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Ischdagehlen vokiečių kalba
Matrosovo rusų kalba