Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsės k.

Kaimas buvusioje Pakalnės apskrityje (dab. Slavsko rajonas). (Vok. Inse, dab. rus. Pričaly).

Šalutiniai terminai

Įselės k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Inse vokiečių kalba
Pričaly rusų kalba