Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Oželiškių k.

Varanavo rajonas, Gardino sritis, Baltarusija.

Šalutiniai terminai

Ožių k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Aželiški baltarusių kalba