Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Madagaskaro kopalas

Recentiniai ir semifosiliniai Papilionaceae šeimos medžių sakai. Sunkiai lydosi. Aliejinis jo lakas labai tinka lauko sąlygomis laikomiems objektams padengti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Gamtinės kilmės rišikliai ir plėvėdariai dailės kūrinių ir restauravimo technologijose, Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 428.