Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  osuarijus

Nedidelis karstas mirusiojo kaulams.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=ossuary&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300220908 (žiūrėta 2011 07 26).

Termino atitikmuo užsienio kalba

ossuary anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=ossuary&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300220908 (žiūrėta 2011 07 26).