Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  švilpa

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas, išilginė ar skersinė natūrali (be skylučių pirštams) fleita. Tai – cilindrinio arba šiek tiek kūgiško kanalo vamzdelis

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 479.

Šalutiniai terminai

dūda; vamzdelis; vamzdis lietuvių kalba

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 479.