Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  otomanė

Žema sofa ovalia pasoste, su neaukšta, viduryje iškilia arba pagalvėlių pavidalo atkalte, lenktais ranktūriais, šešiomis ar aštuoniomis žemomis kojelėmis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 307.

Termino atitikmuo užsienio kalba

ottoman; ottomane; seat ottoman; sultane; Turkey sofa; turquoise anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=bench&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300038659 (žiūrėta 2011 06 08).