Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ostinė

Apvali sidabrinė, sidabruota, alavinė, kartais iš kitos medžiagos pagaminta dėžutė, kurioje saugomos nekonsekruotų ostijų atsargos. Su dekoruotu, kryželiu vainikuotu dangteliu, viduje įtaisytas svarstis, kad ostijos nesideformuotų. Laikoma zakristijoje.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia, t. 4: Auksakalystė. XIII–XX a., kn. 1: Kolekcijos, sud. J. Liškevičienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 22.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia, t. 4: Auksakalystė. XIII–XX a., kn. 1: Kolekcijos, sud. J. Liškevičienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 22.