Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  azijanitų kalbos

Vakarų Azijoje ir Pietų Europoje IV–I tūkstantmetyje pr. Kr. vartotos elamitų, etruskų, hatų, huritų, šumerų, urartų, iberų ir kt. kalbos. Dauguma jų mirusios.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 391.

Šalutiniai terminai

jafetitų kalbos lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 391.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Asianic languages; Japhetic languages anglų kalba

Benjamin, Walter, Selected Writings, Vol. 3 (1935-1938), Cambridge, Mass. : Belknap Press, 2002, p. 74; Linguistic bibliography for the year 1984 / Bibliographie linguistique de l'annee 1984, Dordrecht : Martinus Nijhoff, 1986, p. 706.