Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  monstrancija

Puošnus indas ostijai saugoti ir pasauliečiams rodyti, dedama ant altoriaus per Švč. Sakramento rodymo apeigas arba nešama iškilmingoje procesijoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 279.

Šalutiniai terminai

ostensorija lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 279.

Termino atitikmuo užsienio kalba

monstrance; ostensory anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=monstrance&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300083005 (žiūrėta 2011 01 14).