Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Fajumo portretai

Senovės Egipto mirusiųjų portretai, tapyti ant medžio lentelių (rečiau – ant drobės, priklijuotos prie lentų) enkaustikos, temperos arba mišria technika. Skiriamos dvi stilistinės grupės: vienuose ryški antikinės dailės įtaka (toninis modeliavimas, tikslus bruožų perteikimas), kituose – senovės Egipto dailės tradicijos (sąlygiškumas, dekoratyvumas). Buvo kuriami Romos imperijos laikotarpiu I a. pr. Kr.–IV a. po Kr.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 120.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Faiyum portraits; Fayum portraits; Fayuum portraits; Fayyum portraits; mummy portraits anglų kalba