Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zvornikas

Serbų respublika.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Zvornik bosnių kalba