Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis anglų stilius

Ankstyvosios gotikos atmaina anglų architektūroje. Plėtojosi apie 1175–1275. Bažnyčioms būdingas pailgintas lotyniškojo kryžiaus planas, dvigubas transeptas, stačiakampė apsidė, kuklūs portalai, vyraujantis horizontalus išorės ir vidaus plokštumų skaidymas. Pastebima prancūzų ir normanų architektūros įtaka.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 27.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early English Style; Early English Gothic; First Pointed; Lancet style anglų kalba