Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vakarų baltų pilkapių kultūra

Vėlyvojo bronzos amžiaus kultūra, paplitusi siaurame Baltijos pajūrio ruože – nuo Sembos iki Kuršo. Išskirta tik pagal laidojimo paminklus. Ankstyvuosiuose pilkapiuose aptinkami griautiniai palaidojimai, priskiriami 1300–1000 m. pr. Kr. laikotarpiui. Vėlyvajame laikotarpyje mirusieji pilkapiuose laidojami jau sudeginti urnose, pilkapiuose įrengiant sudėtingas akmenų konstrukcijas. Ši tradicija išliko iki ankstyvojo geležies amžiaus.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1664 (žiūrėta 2011 01 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

West Balts Barrows Culture anglų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1664 (žiūrėta 2011 01 24).

Kультура курганов западных балтов rusų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1664 (žiūrėta 2011 01 24).

Hugelgraberkultur vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1664 (žiūrėta 2011 01 24).