Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  patranka

Pabūklas, šaudantis lėkštąja trajektorija į antžeminius, antvandeninius arba oro taikinius. Patranka turi ilgą vamzdį (40−80 kalibrų), didelį pradinį greitį (didesnį negu 700 m/s), didesnį už visus kitus artilerijos pabūklus šaudymo nuotolį. Iki XVII a. bet koks artilerijos pabūklas buvo vadinamas patranka. Vėliau patrankomis imta vadinti tuos pabūklus, kurių vamzdžio ilgis didesnis nei 16 kalibrų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 428, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).

Termino atitikmuo užsienio kalba

gun; cannon anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 428, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).

пушка rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 428, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).