Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skrabalai

Tradiciniai skrabalai - trapecijos formos mediniai (ar iš metalo skardos) varpeliai. Išskaptuotoje uosio, klevo, beržo ar kito medžio dėžutėje įkabinamos viena, dvi medinės šerdelės. Tokie skrabalai (varpeliai) taip pat būdavo kabinami karvėms po kaklu. Kito tipo skrabalai būdavo tokie pat, tik be šerdelių ir pritvirtinami prie įsmeigtos į žemę lazdos ar būgno.

Termino šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 22

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 22-23

Šalutiniai terminai

barškalai; barškalainės; baršketai; barškynė; barškulis; barškutis; kankalas; klebetas; klegučiai; zvanukai lietuvių kalba

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 22