Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  popartas

Vėlyvojo modernizmo dailės kryptis, pagrįsta masinės kultūros įvaizdžiais. Įkvėpimo semtasi iš banalios komercinės produkcijos: prekių įpakavimų, reklaminių plakatų, komiksų, žurnalų nuotraukų ir televizijos bei kino vaizdinių. Plėtojosi XX a. 6 deš. II p.–8 deš. pr. daugiausia D. Britanijoje ir JAV. Dailininkai: J. Dine, R. Hamilton, A. Jones, R. B. Kitaj, R. Lichtenstein, A. Warhol, C. Oldenburg.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 334.

Šalutiniai terminai

popdailė; popmenas lietuvių kalba

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 359.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Pop; Pop Art; Commodity Art; Commonism; Commonist; Consumerist Realism; Consumerist Realist; Consumer Style; Factualist Art; Gag Art; Industrial Art (Pop); New Sign Painting; New Super Realism; New Super Realist; OK Art; Reactionary Realism; Reactionary Realist anglų kalba