Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šovinių dėtuvė

Speciali šaunamojo ginklo įranga šoviniams talpinti ir tolygiai juos stumtiį ginklo imtuvą, o iš jo į vamzdį (šovinio lizdą).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 119, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).

Termino atitikmuo užsienio kalba

magazine anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 119, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).

магазин rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 119, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).